ElektroMat

Stałe Urządzenie Gaśnicze

   Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) to samoczynne instalacje gaśnicze, które umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach. Oferowane systemy wykorzystujące jako środek gaśniczy różnego rodzaju gazy, takie jak:

  • Gaz chemiczny (NOVEC, FM-200).

   Jest on bezbarwnym i bezwonnym gazem gaśniczym. Gaz nie wpływa negatywnie na umieszczone w pomieszczeniu gaszonym urządzenia. Jest  bezpieczny dla środowiska naturalnego oraz chronionego obszaru. Systemy gaśnicze oparte o te gazy przeznaczone są do gaszenia pożarów klasy A, B i C (urządzenia pod napięciem).

Działanie gaśnicze  FM-200 ma głównie charakter fizyczny i polega na absorpcji ciepła z płomienia i przerywaniu reakcji procesu spalania. Środek gaśniczy nie przewodzi elektryczności oraz nie ogranicza widoczności w trakcie gaszenia,

   Dodatkową zaletą tego gazu jest fakt, że w stężeniu gaśniczym nie stanowi zagrożenia dla ludzi – z powodzeniem może być stosowany w pomieszczeniach, w których, na co dzień przebywają ludzie (nie obniża stężenia tlenu).

 

 

 

Podstawowe zastosowania instalacji gaśniczych NOVEC, FM-200 to:

- pomieszczenia komputerowe, Serwerownie

- urządzenia telekomunikacyjne,

- obiekty zabytkowe,

- rozdzielnie elektryczne

- laboratoria

- archiwa, biblioteki

- inne

 

  • Gazy obojętne INERGEN (Azot 50% + Argon 42% + CO2 8%).


   Środek gaśniczy nie przewodzi prądu elektrycznego, jest bezwonny i bezbarwny. Nie powoduje korozji i może być użyty do gaszenia m.in. papieru, drewna, cieczy i gazów palnych, tworzyw sztucznych itp.

Gaśnicze działanie środka gaśniczego polega na obniżeniu stężenia tlenu w powietrzu chronionego pomieszczenia z 21% obj. do ok. 13,8% obj. i poniżej. Zadanie to w technice INERGEN spełniają argon i azot. Mieszanina środka gaśniczego INERGEN® z powietrzem ma podobny ciężar właściwy jak powietrze w pomieszczeniu, przez to możliwe jest stosunkowo długie utrzymanie atmosfery gaśniczej w pomieszczeniu chronionym.

 

 

 

 

 

 

Podstawowe zastosowania instalacji gaśniczych INERGEN:

- pomieszczenia komputerowe, Serwerownie

- urządzenia telekomunikacyjne,

- rozdzielnie elektryczne

- inne

 

  • Dwutlenek węgla CO2


    Dwutlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem pochodzenia naturalnego. Z uwagi na swoje właściwości oraz powszechność występowania w przyrodzie znalazł zastosowanie jako czysty środek gaśniczy do ochrony urządzeń i pomieszczeń wysokiego ryzyka.

   Właściwości gaśnicze dwutlenku węgla, pozwalają gasić pożary miejscowo oraz poprzez całkowite wypełnienie chronionego obszaru. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Ze względu na właściwości dwutlenku węgla, w stężeniach gaśniczych jest przeznaczony w głównej mierze do zabezpieczania obszarów, w których nie znajdują się ludzie.

 

 

 

 

 

Podstawowe zastosowania instalacji gaśniczych CO2 

- UPS-y, pomieszczenia transformatorów, generatory

- magazyny cieczy palnych oraz materiałów niebezpiecznych

- kabiny lakiernicze

- kanały wentylacyjne

- maszyny drukarskie

- turbiny gazowe i inne

 

2021  Elektromat  © Wielun24.pl